Jestem doktorem habilitowanym, profesorem nadzwyczajnym Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.  Od początku swojej kariery jestem związana z hydrobiologią. Specjalizuję się w badaniach biologii i ekologii zooplanktonu słodkowodnych zbiorników wodnych, zwłaszcza badaniem zbiorowisk wrotków (Rotifera), widłonogów (Copepoda) i wioślarek (Cladocera).

Od 2014 roku zajmuję się również zagadnieniami związanymi z paleolimnologią. Prowadzę badania związane z rekonstrukcją zmian paleohydrologicznych i paloklimatycznych na obszarze Polski w holocenie osadów torfowisk, jak również rekonstrukcją i prognozą reakcji systemu rzecznego zmienionego przez górnictwo rud Zn-Pb na zakończenie eksploatacji, w oparciu o analizy subfosylnych wioślarek (Cladocera). Od 2018 roku przedmiotem moich badań są Cladocera z pokładów mioceńskich, pochodzących z kopalni Bełchatów. Od wielu lat współpracuję również z Uniwersytetem Śląskim w obszarze związanym z bioróżnorodnością i ekologią zooplanktonu w sztucznych zbiornikach  wodnych. Ogromnym sukcesem była dla mnie wydana w roku 2015 wspólnie z Profesor Ireną Bieleńską-Grajner monografia pt.: “Wielkoskalowa ocena różnorodności biologicznej organizmów planktonowych w antrpogenicznych systemach wodnych na obszarze Polski”.

Jestem autorką wielu artykułów publikowanych w czasopismach naukowych i popularnonaukowych. Popularyzuję wiedzę z zakresu swoich badań również w przedszkolach, szkołach i instytucjach samorządowych. W latach 1993-2006 należałam do Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, obecnie jestem członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Fykologicznego, Federation of European Phycological Societes, Society for Conservation Biology i Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geografczinego.